MENÜ

Çevresel Faydalar

Çevresel Eşdeğerler
Yenilenebilir enerji kullanımıyla ulaşılan enerji

TV'yi 354.104 gün boyunca çalıştıracak enerjisi

Ortalama bir binek otomobilin 360.61 yıldan fazla yaydığı kirliliğin önlenmesi

9.406.21 bilgisayarı 1 yıl boyunca çalıştıracak enerjisi

Sera Gazları
Yenilenebilir enerji kullanımı ile önlenen sera gazları

KARBON DİOKSİT

CO2

3,606,149.10 lb

NİTROJEN DİOKSİT

NOx

1,568.50 lb

SÜLFÜR DİOKSİT

SO2

117.60 lb
Karbon Ofset
1,635.72 metrik ton
Ofset ettiğimiz alan:
348.80 ac

Genel olarak bir dönümlük çam ormanı, 4,69 metrik ton CO2'ye eşdeğerdir.

Copyright © 2019 Resman