MENÜ

Çevresel Faydalar

Çevresel Eşdeğerler
Yenilenebilir enerji kullanımıyla ulaşılan enerji

TV'yi 717.376 gün boyunca çalıştıracak enerjisi

Ortalama bir binek otomobilin 731 yıldan fazla yaydığı kirliliğin önlenmesi

19.056 bilgisayarı 1 yıl boyunca çalıştıracak enerjisi

Sera Gazları
Yenilenebilir enerji kullanımı ile önlenen sera gazları

KARBON DİOKSİT

CO2

3,313,781.02 kgs

NİTROJEN DİOKSİT

NOx

1,441.32 kgs

SÜLFÜR DİOKSİT

SO2

108.11 kgs
Karbon Ofset
3,313.78 metrik ton
Ofset ettiğimiz alan:
285.88 hec

Genel olarak bir dönümlük çam ormanı, 4,69 metrik ton CO2'ye eşdeğerdir.

Copyright © 2019 Resman